İletişim:    Telefon: +90 262 677 46 00      Email: info@demisas.com.tr

DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN


TEMETTÜ ÖDEMESİ İLE İLGİLİ DUYURU

Şirketimiz Yönetim Kurulumuzun 01.03.2018 tarihinde almış olduğu kar dağıtımı ile ilgili kararı 04.04.2018  tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul`un onayına sunulmuş olup ; Genel Kurulumuzca Sermaye Piyasası Kurulu`nun II-14.1 nolu tebliğine göre hazırlanan 2017 dönemine ait finansal tablolarımızda net dönem karı bulunmasına rağmen geçmiş dönem zararının olmasından dolayı kar dağıtımı yapılmaması kabul edilmiştir.

Sayın Ortaklarımızın bilgisine arz ederiz.