İletişim:    Telefon: +90 262 677 46 00      Email: info@demisas.com.tr

DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN


TEMETTÜ ÖDEMESİ İLE İLGİLİ DUYURU

Şirketimizin 2019 yılı hesap dönemine ait olup SPK'nun II-14.1 sayılı tebliğine göre hazırlanan finansal tablolarımıza göre 15.636.203 TL dönem karı ve Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan finansal tablolarımıza göre ise 16.995.078,37 TL dönem karı bulunmasına rağmen tüm Dünyayı etkisi altına alan Covıd-19 salgınının etkilerini azaltmaya yönelik alınan tedbirler kapsamında, kar dağıtımı yapılmayarak özkaynaklarımızın güçlendirilmesine, 

İşbu teklifin Genel Kurul'un onayına sunulmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.   

Yönetim Kurulu

2019 Kar Dağıtım Tablosu İncele