İletişim:    Telefon: +90 262 677 46 00      Email: info@demisas.com.tr

Demisaş’ta, parçaların tasarım, simulasyon ve model imalatı aşamaları tamamlandıktan sonra üretim prosesleri başlar. Üretimdeki otomasyon ve esnek üretim sistemleri, Demisaş’ın müşteri tatminini sağlaması ve pazarda rekabetçi olabilmesi açısından en önemli unsurlarıdır.


Maça Üretimi

Maça üretimi, 4 ad. Cold box sistemiyle çalışan tam otomatik Disacore ve Combi makinelerinde yapılmaktadır. Maçalar boya hattında robotlu sistemle boyanmakta ve iki adet doğal gazla ısıtılan fırınlarda bant sistemiyle kurutulmaktadır. Maça üretiminde ortaya çıkan tüm atık gazlar yönemeliklere uygun olarak özel sistemlerle filtre edilmekte ve zararsız halde havaya verilmektedir.

 

Ergitme ve Döküm

Maçaların üretimi sırasında ergitme proses,i 24 ton/saat kapasiteli otomatik beslemeli kupola ocağında veya 4 adet 6 ton/saat kapasiteli indüksiyon ocaklarında devam etmektedir. Ergitilmiş sıvı metal döküm öncesinde 60 ton kapasiteli 2 ad. bekletme ocaklarında bekletilmektedir.

Kalıplama

Hurdanın nitelikli parçalara dönüşümü, kalıplama hattı operatörlerinin tanıklığında gerçekleşir. Kalıplama işlemi devam ederken, sıvı metalin tüm şartlarının yüksek kalite standartlarına uygun olduğunun doğrulanması için termal ve kimyasal analiz teknikleri kullanılır.
Kalıplama prosesi, otomatik aşılamalı ve lazerle döküm seviye kontrolüne sahip döküm ocakları olan dikey kalıplama hatlarında gerçekleştirilmektedir.

LORAMENDİ e-VMM 5070 Kalıp Ölçüleri: 650X535X200/400 mm - Soğutma Hattı : -AMC+SBC-70 m
DISAMATIC 230B Kalıp Ölçüleri: 650X535X200/330 mm - Soğutma Hattı:-AMC+SBC-70 m
DISAMATIC 2070 Mk 2A DISAMATIC 2070 Mk 2A

1ad.DisaGeorgeFisherKumMikseriSAM14/60SMCkontrolüniteli,4000kg
2ad.Disa George Fisher Kum Mikseri, Tip STM –20,  SMC kontrol üniteli,   2000kg

Temizleme

Trim Pres-1 (SERF)
Trim Pres-2 (SERF)
Trim Pres-3 (SERF)
Trim-Pres-4 (Demisaş)
Trim Pres-5 (Demisaş)
SAM300 OTOMATİK TAŞLAMA MAKİNASI
SAM300 OTOMATİK TAŞLAMA MAKİNASI
SAM300 OTOMATİK TAŞLAMA MAKİNASI
OMSG Askılı Kumlama Makinesi-1
SAT-MAK Askılı Kumlama Makinesi-2
OMSG Tamburlu Kumlama Makinesi
Berger Tamburlu Kumlama Makinesi
Hat-1 üretim hattı sonu BMD-3 Tamburlu Kumlama Makinesi
Hat-2  üretim hattı sonu PANGBORN Tamburlu Kumlama Makinesi
Hat-3 üretim hattı sonu BMD-2 Tamburlu kumlama Makinesi

İşleme

• Dikey CNC tezgahları
• Yatay - Dikey işleme merkezleri
• Otomatik balans, markalama makineleri